Grand Hotel Monopole zet zich in voor het milieu. Met hart voor de schoonheid van de (Limburgse) natuur. Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien wil Grand Hotel Monopole het milieu zo weinig mogelijk belasten. Het beperken van milieu­risico’s geldt als een belangrijke verantwoordelijkheid. Een belangrijke stap hierin is het gebruik van zonne-energie. Op het dak van ons gebouw zijn zonne-panelen aangebracht die op verantwoorde wijze warm water voor het gehele hotel voorzien.

Andere maatregelen waaruit blijkt dat we met milieuzorg begaan zijn is het gebruik van glazen recycleerbare verpakkingen voor dranken zoals fruitsappen en zuivel. Daarnaast zijn wij continu bezig met milieu-actualisering zoals het aanbrengen van bewegingschakelaars, toepassen van spaarlampen, energiezuinige apparatuur, hoog rendements­beglazing en uiteraard een energiezuinig verwarmingsysteem.

Onze parkeerplaats is voorzien van twee laadpunten voor elektrische auto’s.